Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Østafjells

Publisert: 03.06.2020 07:54 Gyldig: fra 03.06.2020 08:00 til 05.06.2020 12:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt stor skogbrannfare der det ikke har kommet nedbør av betydning den siste tiden.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 03.06.2020 08:00:00
05.06.2020 12:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 03 June 06:00 UTC til 05 June 10:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 03 June 06:00 UTC til 05 June 10:00 UTC.
Oversiktskart