Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Agder

Publisert: 04.06.2020 10:49 Gyldig: fra 04.06.2020 23:00 til 05.06.2020 11:00

Varseltype

Regn

Fra sent torsdag kveld til fredag formiddag ventes lokalt opptil 50-70 mm regn på 12 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 04.06.2020 23:00:00
05.06.2020 11:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Agder, 04 June 21:00 UTC til 05 June 09:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Agder, 04 June 21:00 UTC til 05 June 09:00 UTC.
Oversiktskart