Varsel fra Meteorologisk Institutt

Styrtregn, gult nivå (MET)

Finnmark

Publisert: 21.07.2020 10:36 Gyldig: fra 21.07.2020 14:00 til 22.07.2020 01:00

Varseltype

Styrtregn

Fra tirsdag ettermiddag til sent tirsdag kveld ventes kraftige regnbyger i Finnmark. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.07.2020 14:00:00
22.07.2020 01:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Skader på elektriske anlegg/apparater grunnet lynnedslag.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Koble fra elektriske apparater. Unngå å være det høyeste punktet, og ikke opphold deg i nærheten av enkeltstående trær, tårn eller master. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over styrtregn, gult nivå, Finnmark, 21 July 12:00 UTC til 21 July 23:00 UTC.
Kart over styrtregn, gult nivå, Finnmark, 21 July 12:00 UTC til 21 July 23:00 UTC.
Oversiktskart