Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

Publisert: 20.11.2020 10:44 Gyldig: fra 21.11.2020 04:00 til 21.11.2020 13:00

Varseltype

Vindkast

Lørdag morgen og formiddag ventes kraftige vindkast fra øst og sørøst, lokalt kan det forekomme vindkast på 27-30 m/s. Vinden avtar lørdag ettermiddag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.11.2020 04:00:00
21.11.2020 13:00:00
Konsekvens Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Sikre løse gjenstander. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 21 November 03:00 UTC til 21 November 12:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 21 November 03:00 UTC til 21 November 12:00 UTC.
Oversiktskart