Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark

Publisert: 17.01.2021 10:54 Gyldig: fra 17.01.2021 10:00 til 17.01.2021 22:00

Varseltype

Is

I dag, søndag, fortsatt utrygt for regn, yr og sludd som fryser på kald bakke. Mest nedbør i ytre strøk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 17.01.2021 10:00:00
17.01.2021 22:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Redusert sikt (hvis tåke).
Råd Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over is, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 17 January 09:00 UTC til 17 January 21:00 UTC.
Kart over is, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 17 January 09:00 UTC til 17 January 21:00 UTC.
Oversiktskart