Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Nordland

Publisert: 19.03.2021 09:35 Gyldig: fra 20.03.2021 19:00 til 22.03.2021 00:00

Varseltype

Snø

Fra lørdag kveld og fram til søndag kveld ventes en del snø og snøfokk. Det kan komme 20-40 cm/24t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 20.03.2021 19:00:00
22.03.2021 00:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Nordland, 20 March 18:00 UTC til 21 March 23:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Nordland, 20 March 18:00 UTC til 21 March 23:00 UTC.
Oversiktskart