Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Ofoten og Lofoten

Publisert: 23.03.2021 11:05 Gyldig: fra 24.03.2021 12:00 til 24.03.2021 19:00

Varseltype

Vindkast

Onsdag ettermiddag ventes sørvestlig kortvarig sterk storm 30 m/s på kysten, og lokalt svært kraftige vindkast opp til 40 m/s. Onsdag kveld dreier vinden vestlig og minker.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 24.03.2021 12:00:00
24.03.2021 19:00:00
Konsekvens Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen.
Råd Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Ofoten og Lofoten, 24 March 11:00 UTC til 24 March 18:00 UTC.
Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Ofoten og Lofoten, 24 March 11:00 UTC til 24 March 18:00 UTC.
Oversiktskart