Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 15.05.2021 13:00 Gyldig: fra 12.05.2021 11:00 til 16.05.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder, til det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 12.05.2021 11:00:00
16.05.2021 00:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Møre og Romsdal, 12 May 09:00 UTC til 15 May 22:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Møre og Romsdal, 12 May 09:00 UTC til 15 May 22:00 UTC.
Oversiktskart