Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark og Finnmarksvidda

Publisert: 21.05.2021 19:17 Gyldig: fra 21.05.2021 21:00 til 22.05.2021 20:00

Varseltype

Snø

Fra natt til lørdag er det ventet 5-15 cm snø på 24 timer, mest lengst øst og høyereliggende strøk. Lørdag kveld minkende.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 21.05.2021 21:00:00
22.05.2021 20:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Øst-Finnmark og Finnmarksvidda, 21 May 19:00 UTC til 22 May 18:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Øst-Finnmark og Finnmarksvidda, 21 May 19:00 UTC til 22 May 18:00 UTC.
Oversiktskart