Varsel fra Meteorologisk Institutt

Styrtregn, gult nivå (MET)

Østlandet, Telemark og Aust-Agder

Publisert: 06.06.2021 13:03 Gyldig: fra 07.06.2021 11:00 til 07.06.2021 22:00

Varseltype

Styrtregn

Mandag ettermiddag og kveld ventes kraftige regn- og tordenbyger i ditt område, bygeaktiviteten kan vare i 2 til 3 timer og gi 25-30 mm. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 07.06.2021 11:00:00
07.06.2021 22:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over styrtregn, gult nivå, Østlandet, Telemark og Aust-Agder, 07 June 09:00 UTC til 07 June 20:00 UTC.
Kart over styrtregn, gult nivå, Østlandet, Telemark og Aust-Agder, 07 June 09:00 UTC til 07 June 20:00 UTC.
Oversiktskart