Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag

Publisert: 10.06.2021 10:23 Gyldig: fra 10.06.2021 10:00 til 11.06.2021 23:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal gress-, lyng- og skogbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 10.06.2021 10:00:00
11.06.2021 23:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, 10 June 08:00 UTC til 11 June 21:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, 10 June 08:00 UTC til 11 June 21:00 UTC.
Oversiktskart