Varsel fra Meteorologisk Institutt for Nordland, Troms og Vest-Finnmark

2

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 07.06.2021 02:00 til 11.06.2021 17:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 7. juni 2021, kl.02:00
  • Fare minker: 11. juni 2021, kl. 17:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder, inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over skogbrannfare, gult nivå, Nordland, Troms og Vest-Finnmark, 07 June 00:00 UTC til 11 June 15:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Nordland, Troms og Vest-Finnmark, 07 June 00:00 UTC til 11 June 15:00 UTC.
Oversiktskart