Varsel fra Meteorologisk Institutt for Øst-Finnmark

2

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 10.06.2021 11:00 til 15.06.2021 08:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 10. juni 2021, kl.11:00
  • Fare minker: 15. juni 2021, kl. 08:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Fremdeles lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder. Faren avtar tirsdag morgen.

Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Øst-Finnmark, 10 June 09:00 UTC til 15 June 06:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Øst-Finnmark, 10 June 09:00 UTC til 15 June 06:00 UTC.
Oversiktskart