Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Østlandet

Publisert: 14.06.2021 09:49 Gyldig: fra 14.06.2021 08:00 til 17.06.2021 22:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 14.06.2021 08:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Østlandet, 14 June 06:00 UTC til 17 June 20:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Østlandet, 14 June 06:00 UTC til 17 June 20:00 UTC.
Oversiktskart