Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Trøndelag og Nordland

Publisert: 05.07.2021 11:29 Gyldig: fra 03.07.2021 02:00 til 07.07.2021 17:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skogbrannfare og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 03.07.2021 02:00:00
07.07.2021 17:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Trøndelag og Nordland , 03 July 00:00 UTC til 07 July 15:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Trøndelag og Nordland , 03 July 00:00 UTC til 07 July 15:00 UTC.
Oversiktskart