Varsel fra Meteorologisk Institutt for Troms og Finnmark

2

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 05.07.2021 12:00 til 08.07.2021 08:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 5. juli 2021, kl.12:00
  • Fare minker: 8. juli 2021, kl. 08:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokal skogbrannfare og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over skogbrannfare, gult nivå, Troms og Finnmark, 05 July 10:00 UTC til 08 July 06:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Troms og Finnmark, 05 July 10:00 UTC til 08 July 06:00 UTC.
Oversiktskart