Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark og Finnmarksvidda

Publisert: 09.07.2021 12:36 Gyldig: fra 09.07.2021 14:00 til 12.07.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skogbrannfare og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 09.07.2021 14:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Øst-Finnmark og Finnmarksvidda, 09 July 12:00 UTC til 11 July 22:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Øst-Finnmark og Finnmarksvidda, 09 July 12:00 UTC til 11 July 22:00 UTC.
Oversiktskart