Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Troms

Publisert: 15.07.2021 10:06 Gyldig: fra 15.07.2021 22:00 til 17.07.2021 00:00

Varseltype

Regn

Natt til fredag og utover fredag er det ventet mye regn i ytre strøk av Troms, lokalt kan det komme 50-70 mm på 24 timer. På 12 timer kan det lokalt komme 30-50 mm nedbør.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 15.07.2021 22:00:00
17.07.2021 00:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Troms, 15 July 20:00 UTC til 16 July 22:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Troms, 15 July 20:00 UTC til 16 July 22:00 UTC.
Oversiktskart