Varsel fra Meteorologisk Institutt for Salten, Ofoten og Lofoten

2

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 22.09.2021 04:00 til 22.09.2021 14:00

Varsel

Vindkast

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 22. september 2021, kl.04:00
  • Fare minker: 22. september 2021, kl. 14:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Råd

Sikre løse gjenstander. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Beskrivelse

Fra natt til onsdag ventes lokalt kraftige vindkast på 27-30 m/s fra sør. Vinden avtar onsdag ettermiddag.

Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Salten, Ofoten og Lofoten, 22 September 02:00 UTC til 22 September 12:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Salten, Ofoten og Lofoten, 22 September 02:00 UTC til 22 September 12:00 UTC.
Oversiktskart