Varsel fra Meteorologisk Institutt

Styrtregn pågår, gult nivå (MET)

Vestlandet sør for Stad

Publisert: 23.09.2021 10:27 Gyldig: fra 23.09.2021 10:00 til 23.09.2021 18:00

Varseltype

Styrtregn

Fra torsdag formiddag til torsdag ettermiddag ventes kraftige regnbyger i ditt område. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 23.09.2021 10:00:00
23.09.2021 18:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over styrtregn pågår, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 23 September 08:00 UTC til 23 September 16:00 UTC.
Kart over styrtregn pågår, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 23 September 08:00 UTC til 23 September 16:00 UTC.
Oversiktskart