Varsel fra Meteorologisk Institutt for Ofoten og Sør-Troms

2

Is, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 26.10.2021 01:00 til 27.10.2021 01:00

Varsel

Is

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 26. oktober 2021, kl.01:00
  • Fare minker: 27. oktober 2021, kl. 01:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.

Råd

Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

Beskrivelse

Tirsdag fare for is på grunn av omslag til mildvær og nedbør på kald bakke. Lokalt vil nedbøren kunne være underkjølt. Nedbøren vil kunne fryse til is på bakken, samt på kjøretøy og andre gjenstander.

Kart over is, gult nivå, Ofoten og Sør-Troms, 25 October 23:00 UTC til 26 October 23:00 UTC.
Kart over is, gult nivå, Ofoten og Sør-Troms, 25 October 23:00 UTC til 26 October 23:00 UTC.
Oversiktskart