Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

Publisert: 28.10.2021 11:12 Gyldig: fra 28.10.2021 15:00 til 29.10.2021 00:00

Varseltype

Snøfokk

Torsdag ettermiddag og kveld er det ventet lokal snøfokk i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark på grunn av kraftig vind fra sørøst og senere sør. Etterhvert vil nedbøren gå over til regn eller sludd, først i vest, og faren for snøfokk vil avta.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 28.10.2021 15:00:00
29.10.2021 00:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 28 October 13:00 UTC til 28 October 22:00 UTC.
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 28 October 13:00 UTC til 28 October 22:00 UTC.
Oversiktskart