Varsel fra Meteorologisk Institutt for Ofoten og Lofoten

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 16.11.2021 13:00 til 17.11.2021 01:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 16. november 2021, kl.13:00
  • Fare minker: 17. november 2021, kl. 01:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Tirsdag er det ventet mye regn i Lofoten og ytre Ofoten. Det kan lokalt komme opp til 35-45 mm på 12 timer.

Kart over mye regn, gult nivå, Ofoten og Lofoten, 16 November 12:00 UTC til 17 November 00:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Ofoten og Lofoten, 16 November 12:00 UTC til 17 November 00:00 UTC.
Oversiktskart