Varsel fra Meteorologisk Institutt for Finnmark

2

Is, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 17.11.2021 11:00 til 17.11.2021 22:00

Varsel

Is

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 17. november 2021, kl.11:00
  • Fare minker: 17. november 2021, kl. 22:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.

Råd

Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

Beskrivelse

Onsdag er det fare for mye is i Finnmark, på grunn av underkjølt regn. Regnet vil fryse til is på bakken, samt på kjøretøy og andre gjenstander. Nedbøren vil først komme inn i vest, Utover ettermiddagen avtar faren i vest, hvor nedbøren vil gå over til sludd eller snø. Onsdag kveld avtar faren også i øst.

Kart over is, gult nivå, Finnmark, 17 November 10:00 UTC til 17 November 21:00 UTC.
Kart over is, gult nivå, Finnmark, 17 November 10:00 UTC til 17 November 21:00 UTC.
Oversiktskart