Varsel fra Meteorologisk Institutt for Rogaland og Hordaland

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 19.11.2021 00:00 til 19.11.2021 12:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 19. november 2021, kl. 00:00
  • Fare minker: 19. november 2021, kl. 12:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Fra natt til fredag til fredag ettermiddag ventes mye nedbør i midtre og indre strøk, lokalt kan det komme 50-65 mm på 12 timer. Natt til fredag vil nedbørintensiteten være størst.

Kart over mye regn, gult nivå, Rogaland og Hordaland, 18 November 23:00 UTC til 19 November 11:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Rogaland og Hordaland, 18 November 23:00 UTC til 19 November 11:00 UTC.
Oversiktskart