Varsel fra Meteorologisk Institutt for Trøndelag

2

Snø, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 21.11.2021 21:00 til 22.11.2021 10:00

Varsel

Snø

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 21. november 2021, kl.21:00
  • Fare minker: 22. november 2021, kl. 10:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Råd

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Fra søndag kveld til mandag formiddag ventes en del snø. I lavlandet kan det lokalt komme 5 til 15 cm snø på 12 timer, i høyden enda mer . Fra mandag formiddag vil snøgrensen stige gradvis. I lavlandet vil nedbøren gå over til sludd og regn, og snø over 300-500 meter.

Kart over snø, gult nivå, Trøndelag, 21 November 20:00 UTC til 22 November 09:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Trøndelag, 21 November 20:00 UTC til 22 November 09:00 UTC.
Oversiktskart