Varsel fra Meteorologisk Institutt for Sør-Trøndelag

3

Svært mye regn, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 23.11.2021 11:00 til 24.11.2021 11:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 23. november 2021, kl. 11:00
  • Fare minker: 24. november 2021, kl. 11:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Fra tirsdag formiddag til onsdag formiddag er det ventet lokalt svært mye nedbør i sørlige Trøndelag. Totalt kan det komme 60-100 mm/24 timer. Det er ventet mest regn tirsdag kveld og onsdag formiddag.

Kart over svært mye regn, oransje nivå, Sør-Trøndelag, 23 November 10:00 UTC til 24 November 10:00 UTC.
Kart over svært mye regn, oransje nivå, Sør-Trøndelag, 23 November 10:00 UTC til 24 November 10:00 UTC.
Oversiktskart