Varsel fra Meteorologisk Institutt for Inn-Trøndelag

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 23.11.2021 11:00 til 24.11.2021 11:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 23. november 2021, kl. 11:00
  • Fare minker: 24. november 2021, kl. 11:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Fra tirsdag formiddag til onsdag formiddag er det ventet lokalt mye nedbør I nordlige Trøndelag sør for Namdalen. Totalt kan det komme 50-80 mm/24 timer. Det er ventet mest regn tirsdag kveld og onsdag formiddag.

Kart over mye regn, gult nivå, Inn-Trøndelag, 23 November 10:00 UTC til 24 November 10:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Inn-Trøndelag, 23 November 10:00 UTC til 24 November 10:00 UTC.
Oversiktskart