Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Telemark og Agder

Publisert: 25.11.2021 12:39 Gyldig: fra 26.11.2021 16:00 til 27.11.2021 09:00

Varseltype

Snø

Fra fredag ettermiddag til lørdag formiddag ventes det 10-20 cm snø. I høyden kan det komme større snømengder.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 26.11.2021 16:00:00
27.11.2021 09:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Telemark og Agder, 26 November 15:00 UTC til 27 November 08:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Telemark og Agder, 26 November 15:00 UTC til 27 November 08:00 UTC.
Oversiktskart