Varsel fra Meteorologisk Institutt for Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

3

Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 01.01.2022 22:00 til 03.01.2022 00:00

Varsel

Vindkast

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 1. januar 2022, kl.22:00
  • Fare minker: 3. januar 2022, kl. 00:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Broer kan bli stengt. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Råd

Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Beskrivelse

Sørøstlig liten storm 22 m/s utsatte steder med kraftige vindkast på 27-35 m/s. Minkende vind fra søndag ettermiddag, først i sør.

Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 01 January 21:00 UTC til 02 January 23:00 UTC.
Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 01 January 21:00 UTC til 02 January 23:00 UTC.
Oversiktskart