Varsel fra Meteorologisk Institutt for Møre og Romsdal og Trøndelag

2

Snø, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 13.01.2022 22:00 til 14.01.2022 22:00

Varsel

Snø

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 13. januar 2022, kl.22:00
  • Fare minker: 14. januar 2022, kl. 22:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Råd

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Fra torsdag kveld til fredag kveld er det ventet snøbyger og det kan komme 10-25 cm snø på 24 timer, lokalt og i høyden er det ventet mer. Snøgrensen vil ligge på 100-300m, enkelte steder kan snøgrensen gå helt ned til havnivået.

Kart over snø, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 13 January 21:00 UTC til 14 January 21:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 13 January 21:00 UTC til 14 January 21:00 UTC.
Oversiktskart