Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Møre og Romsdal og Trøndelag

2

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 24.04.2022 02:00 til 27.04.2022 23:00

Varsel

Skogbrannfare

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Det er lokalt gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder. Det ventes spredt nedbør mandag og tirsdag, men dette vil kun dempe skogbrannfaren lokalt og kortvarig. Fra onsdag kveld er det ventet nedbør av betydning, og skogbrannfaren vil da avta.

Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 24 April 00:00 UTC til 27 April 21:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 24 April 00:00 UTC til 27 April 21:00 UTC.
Oversiktskart