Varsel fra Meteorologisk Institutt for Vestland fylke

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 01.05.2022 15:00 til 06.05.2022 08:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 1. mai 2022, kl.15:00
  • Fare minker: 6. mai 2022, kl. 08:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Det er fortsatt lokalt stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder.

Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Vestland fylke, 01 May 13:00 UTC til 06 May 06:00 UTC.
Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Vestland fylke, 01 May 13:00 UTC til 06 May 06:00 UTC.
Oversiktskart