Varsel fra Meteorologisk Institutt for Østlandet, Telemark og Aust-Agder

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 05.05.2022 09:00 til 10.05.2022 08:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 5. mai 2022, kl.09:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Beskrivelse

Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare. Faren vil vedvare inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Østlandet, Telemark og Aust-Agder, 05 May 07:00 UTC til 10 May 06:00 UTC.
Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Østlandet, Telemark og Aust-Agder, 05 May 07:00 UTC til 10 May 06:00 UTC.
Oversiktskart