Varsel fra Meteorologisk Institutt for Vesterålen og Troms

2

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 01.06.2022 14:00 til 04.06.2022 14:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 1. juni 2022, kl.14:00
  • Fare minker: 4. juni 2022, kl. 14:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Beskrivelse

Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.


            Kart over Skogbrannfare ventes, gult nivå, Vesterålen og Troms, 2022-06-01T12:00:00+00:00, 2022-06-04T12:00:00+00:00
Kart over Skogbrannfare ventes, gult nivå, Vesterålen og Troms, 2022-06-01T12:00:00+00:00, 2022-06-04T12:00:00+00:00
Oversiktskart