Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Trøndelag

2

Styrtregn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 02.06.2022 19:00 til 03.06.2022 03:00

Varsel

Styrtregn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 2. juni 2022, kl.19:00
  • Fare minker: 3. juni 2022, kl. 03:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.

Beskrivelse

Kraftige regnbyger ventes i deler av Trøndelag. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker, men det er høyest sannsynlighet for kraftige regnbyger i indre strøk.

Kart over Styrtregn, gult nivå, Deler av Trøndelag, 2022-06-02T17:00:00+00:00, 2022-06-03T01:00:00+00:00
Kart over Styrtregn, gult nivå, Deler av Trøndelag, 2022-06-02T17:00:00+00:00, 2022-06-03T01:00:00+00:00
Oversiktskart