Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Innlandet

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 28.06.2022 12:00 til 28.06.2022 18:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 28. juni 2022, kl.12:00
  • Fare minker: 28. juni 2022, kl. 18:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Det ventes mye regn, lokalt over 25 mm/6t. Det vil være variasjoner i intensitet og mengde.

Kart over Mye regn, gult nivå, Deler av Innlandet, 2022-06-28T10:00:00+00:00, 2022-06-28T16:00:00+00:00
Kart over Mye regn, gult nivå, Deler av Innlandet, 2022-06-28T10:00:00+00:00, 2022-06-28T16:00:00+00:00
Oversiktskart