Varsel fra Meteorologisk Institutt for Østlandet og Sørlandet unntatt Vest-Agder

2

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 11.08.2022 13:00 til 16.08.2022 00:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 11. august 2022, kl.13:00
  • Fare minker: 16. august 2022, kl. 00:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokalt skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over Skogbrannfare ventes, gult nivå, Østlandet og Sørlandet unntatt Vest-Agder, 2022-08-11T11:00:00+00:00, 2022-08-15T22:00:00+00:00
Kart over Skogbrannfare ventes, gult nivå, Østlandet og Sørlandet unntatt Vest-Agder, 2022-08-11T11:00:00+00:00, 2022-08-15T22:00:00+00:00
Oversiktskart