Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Finnmark

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 17.08.2022 17:00 til 18.08.2022 05:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 17. august 2022, kl.17:00
  • Fare minker: 18. august 2022, kl. 05:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Fra sent onsdag ettermiddag til tidlig torsdag morgen ventes det mye regn, lokalt > 30mm/6t. Noe av nedbøren kan komme ifm. kraftige tordenbyger med > 15mm/1t. Det vil være store lokale variasjoner i nedbørmengde og intensitet.

Kart over Mye regn, gult nivå, Deler av Finnmark, 2022-08-17T15:00:00+00:00, 2022-08-18T03:00:00+00:00
Kart over Mye regn, gult nivå, Deler av Finnmark, 2022-08-17T15:00:00+00:00, 2022-08-18T03:00:00+00:00
Oversiktskart