Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 30.07.2019 11:32 Gyldig: fra 30.07.2019 23:00 til 31.07.2019 06:00

Varseltype

Styrtregn

Natt til onsdag er det ventet lokalt kraftige regnbyger, det kan lokalt komme 15 mm i løpet av en time. I forbindelse med bygene kan det også komme kraftige vindkast.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 30.07.2019 23:00:00
31.07.2019 06:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Møre og Romsdal, 30 July 21:00 UTC til 31 July 04:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Møre og Romsdal, 30 July 21:00 UTC til 31 July 04:00 UTC.
Oversiktskart