Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Sogn og Fjordane

Publisert: 06.08.2019 09:41 Gyldig: fra 06.08.2019 12:00 til 07.08.2019 04:00

Varseltype

Styrtregn

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt kraftige regnbyger med torden, hovedsaklig i indre strøk. Det kan komme 25-40 mm på tre timer, enkelte steder mer. Det vil være store lokale forskjeller hvor noen ikke får nedbør i det hele tatt.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 06.08.2019 12:00:00
07.08.2019 04:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Sogn og Fjordane, 06 August 10:00 UTC til 07 August 02:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Sogn og Fjordane, 06 August 10:00 UTC til 07 August 02:00 UTC.
Oversiktskart