Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal og Trøndelag

Publisert: 06.08.2019 12:36 Gyldig: fra 07.08.2019 14:00 til 08.08.2019 01:00

Varseltype

Styrtregn

Onsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt kraftige regnbyger med torden. Det kan lokalt komme 20-30 mm på 3 timer, enkelte steder mer. Hovedtyngden av nedbør vil komme i indre strøk. Det vil være store lokale forskjeller hvor noen steder ikke får nedbør i det hele tatt.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 07.08.2019 14:00:00
08.08.2019 01:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 07 August 12:00 UTC til 07 August 23:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 07 August 12:00 UTC til 07 August 23:00 UTC.
Oversiktskart