Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 08.08.2019 12:26 Gyldig: fra 08.08.2019 14:00 til 08.08.2019 22:00

Varseltype

Styrtregn

I dag torsdag ettermiddag og kveld blir det lokalt mye nedbør. På 3 timer kan det komme 20-30 mm. Veldig lokalt er det potensiale for mye på kort tid, 10-15 mm på 1 time. Det vil være store lokale forskjeller i tid og rom og noen steder vil få oppholdsvær.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 08.08.2019 14:00:00
08.08.2019 22:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Trøndelag, 08 August 12:00 UTC til 08 August 20:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Trøndelag, 08 August 12:00 UTC til 08 August 20:00 UTC.
Oversiktskart