Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 09.08.2019 12:14 Gyldig: fra 09.08.2019 12:00 til 12.08.2019 02:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning, i hovedsak i ytre strøk og områdene nord for Trondheimsfjorden.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 09.08.2019 12:00:00
12.08.2019 02:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Skogbrannfare, gult nivå, Trøndelag, 09 August 10:00 UTC til 12 August 00:00 UTC.
Skogbrannfare, gult nivå, Trøndelag, 09 August 10:00 UTC til 12 August 00:00 UTC.
Oversiktskart