Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 09.08.2019 12:10 Gyldig: fra 09.08.2019 02:00 til 11.08.2019 20:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning, i hovedsak i ytre strøk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 09.08.2019 02:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Skogbrannfare, gult nivå, Møre og Romsdal, 09 August 00:00 UTC til 11 August 18:00 UTC.
Skogbrannfare, gult nivå, Møre og Romsdal, 09 August 00:00 UTC til 11 August 18:00 UTC.
Oversiktskart