Varsel fra Meteorologisk Institutt

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Helgeland

Publisert: 13.08.2019 10:13 Gyldig: fra 12.08.2019 11:00 til 14.08.2019 10:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal stor skogbrannfare de stedene det ikke har kommet nedbør av betydning de siste dagene. Faren vil gradvis minke de stedene det kommer nedbør.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.08.2019 11:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.
Råd Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Stor skogbrannfare, oransje nivå, Helgeland, 12 August 09:00 UTC til 14 August 08:00 UTC.
Stor skogbrannfare, oransje nivå, Helgeland, 12 August 09:00 UTC til 14 August 08:00 UTC.
Oversiktskart