Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Saltfjellet, Salten og Ofoten

Publisert: 16.08.2019 09:48 Gyldig: fra 15.08.2019 10:00 til 17.08.2019 20:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skog- og gressbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 15.08.2019 10:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Skogbrannfare, gult nivå, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 15 August 08:00 UTC til 17 August 18:00 UTC.
Skogbrannfare, gult nivå, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 15 August 08:00 UTC til 17 August 18:00 UTC.
Oversiktskart