Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Hordaland

Publisert: 18.08.2019 12:02 Gyldig: fra 19.08.2019 04:00 til 19.08.2019 20:00

Varseltype

Styrtregn

Fra natt til mandag regn og regnbyger, lokalt kraftige byger, kan hende med torden. I indre strøk kan det lokalt komme 60-80 mm/24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 19.08.2019 04:00:00
19.08.2019 20:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Hordaland, 19 August 02:00 UTC til 19 August 18:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Hordaland, 19 August 02:00 UTC til 19 August 18:00 UTC.
Oversiktskart