Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Agder og Telemark, Vestfold og Østfold og Buskerud

Publisert: 27.08.2019 10:24 Gyldig: fra 28.08.2019 00:00 til 28.08.2019 12:00

Varseltype

Styrtregn

Første del av onsdag ventes lokalt kraftige regn- eller haglbyger, omkring 20mm/1t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 28.08.2019 00:00:00
28.08.2019 12:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Agder og Telemark, Vestfold og Østfold og Buskerud, 27 August 22:00 UTC til 28 August 10:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Agder og Telemark, Vestfold og Østfold og Buskerud, 27 August 22:00 UTC til 28 August 10:00 UTC.
Oversiktskart