Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Nordfjord

Publisert: 28.08.2019 11:00 Gyldig: fra 28.08.2019 17:00 til 29.08.2019 07:00

Varseltype

Styrtregn

Fra seint onsdag ettermiddag til torsdag morgen er det ventet kraftige byger, lokalt 20-40 mm/3t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 28.08.2019 17:00:00
29.08.2019 07:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Nordfjord, 28 August 15:00 UTC til 29 August 05:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Nordfjord, 28 August 15:00 UTC til 29 August 05:00 UTC.
Oversiktskart